Thai English

หัวข้อ : ขอข้อมูลจำนวนโรงโม่หินในปัจจุบัน (หรือข้อมูลล่าสุด)
     ใครมีข้อมูล กรุณาด้วยครับ 
1) จำนวนโรงโม่หินทั่วประเทศ
2) อยู่ที่ภาคใหน จำนวนกี่โรง 
3) ในแต่ละภาคอยู่ที่จังหวัดใดบ้าง
4) ปริมาณการผลิตโดยรวมกี่ ลบม./วัน (หินขนาดต่างๆและหินฝุ่น)
5) สัดส่วน(ปริมาณ)หินขนาดต่างๆ ต่อ(ปริมาณ)หินฝุ่น

     จากคุณ :วิทยา วุฒิจำนงค์  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2550 เวลา 23:14 น.
คำตอบที่มีผู้ส่งมา :
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 11:24 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09:11 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 20:50 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 16:02 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 07:46 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:26 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 00:21 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 20:35 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10:47 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 07:30 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 22:15 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 19:54 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:00 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:32 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:55 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:18 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 05:04 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 01:13 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:57 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:45 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:36 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:54 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 06:08 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 06:08 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 05:58 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 02:45 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 01:24 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:33 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:42 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:37 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 21:21 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 19:09 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:26 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:39 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:29 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:44 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 04:17 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 16:07 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 12:48 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 09:46 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 16:38 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 16:23 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 18:59 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 16:16 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14:18 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 07:52 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 04:36 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 23:56 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 22:28 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 20:36 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 12:51 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10:33 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09:54 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08:33 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 05:17 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 04:05 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 21:12 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 16:27 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 15:14 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 00:28 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 23:47 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 19:55 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 18:29 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 16:54 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 15:55 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13:26 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 11:10 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 07:40 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 00:49 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 20:19 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 20:18 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 04:37 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 02:30 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 22:37 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 20:58 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 15:19 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 14:20 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566 เวลา 13:54 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566 เวลา 11:42 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566 เวลา 10:42 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 21:25 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 18:07 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 17:45 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 17:21 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 15:35 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 08:26 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2566 เวลา 07:11 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2566 เวลา 04:10 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2566 เวลา 03:47 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 16:03 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14:02 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 08:40 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 17:03 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 15:51 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 15:24 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09:33 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 08:47 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 12:17 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 05:44 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 15:48 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 10:07 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 06:56 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 23:31 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 23:01 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 21:30 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 04:58 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 04:18 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 04:17 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14:33 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13:29 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 07:06 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 17:47 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 17:43 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 17:36 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 06:24 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 04:09 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 03:53 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 03:34 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 23:49 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 22:30 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 20:51 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 15:38 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 15:22 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 14:49 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 19:04 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16:32 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 15:26 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 16:03 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 15:52 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10:31 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13:03 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10:52 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10:38 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 10:52 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09:07 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 05:38 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 22:20 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 22:01 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 20:14 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 16:25 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 14:47 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13:19 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 18:07 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 16:33 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 15:49 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 01:35 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 00:54 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 18:56 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 12:36 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08:55 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13:51 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 12:16 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 16:29 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 03:43 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 01:01 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 01:34 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 22:47 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 21:20 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 19:31 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 16:21 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 14:21 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 13:14 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 12:25 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 21:12 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 17:11 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 15:52 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 23:53 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 23:53 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 17:31 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 17:24 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 12:53 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 18:38 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 17:12 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 15:29 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 05:40 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 02:16 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 00:04 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 18:38 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 16:49 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 16:10 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 14:46 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 11:40 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 11:15 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 19:18 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 16:36 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 16:01 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 06:16 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 06:10 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 02:21 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 21:15 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 15:49 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13:43 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:23 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:26 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:52 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:02 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:21 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:03 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:56 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 04:40 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 04:26 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 01:10 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 21:32 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:44 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:45 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:40 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:08 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:08 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:46 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:40 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:02 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:06 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:28 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:34 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:13 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:02 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:46 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:09 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:02 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:16 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:31 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:10 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:35 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:56 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:44 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 21:17 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:35 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:53 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:29 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:03 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:47 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:20 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:53 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:53 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:22 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:14 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:45 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:31 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:53 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:42 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:33 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:57 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:28 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:05 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:35 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:36 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:44 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:46 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:08 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:34 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:57 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:53 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:58 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:41 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:41 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:55 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:48 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:36 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:41 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:59 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:14 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:04 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:16 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:56 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:56 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:37 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:22 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:01 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:02 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:46 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:30 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:12 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:27 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:28 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:47 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:16 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 12:21 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 11:42 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10:37 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 11:25 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 11:23 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09:08 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 14:16 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 11:22 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 08:49 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 18:02 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13:32 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 12:43 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 17:42 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 16:31 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 15:07 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09:15 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 07:38 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 06:08 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 12:59 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 11:05 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09:41 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 11:21 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 11:11 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10:45 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 07:23 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 07:19 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 07:15 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 10:50 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 07:27 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 06:43 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 15:45 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 14:12 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 13:20 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 14:02 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 12:19 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 11:43 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14:09 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09:20 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09:16 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 17:40 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 15:59 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13:35 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13:12 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 12:40 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10:55 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 12:23 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 11:56 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09:54 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 16:20 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 16:06 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 14:33 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 21:28 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 20:17 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 19:58 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13:26 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 10:46 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 10:41 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 12:14 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 11:04 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09:43 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 16:09 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 15:22 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 12:12 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 22:13 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 20:11 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 19:33 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 11:24 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09:08 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 06:27 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 19:50 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 16:44 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 15:52 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09:02 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 04:30 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 04:18 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 11:40 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10:26 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 07:26 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 13:31 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 12:30 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09:17 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 11:29 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10:06 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 09:57 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 07:28 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 06:40 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 05:52 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 07:51 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 07:16 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 05:37 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 09:31 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 09:21 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 08:12 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18:00 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:27 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:07 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:35 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:05 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:43 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18:24 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:59 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:59 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:10 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:03 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:51 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:10 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:24 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:49 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:12 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:03 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:34 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 01:32 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00:51 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:33 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21:34 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20:53 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19:36 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:15 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:42 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:09 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19:25 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19:00 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18:09 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:47 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:55 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 03:36 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 01:51 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00:27 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:23 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:07 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:25 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:10 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:18 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06:27 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:10 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:33 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:58 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:47 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:51 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:04 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21:14 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19:24 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:55 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:26 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:11 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:56 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:47 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:42 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:27 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06:10 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 04:49 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 04:14 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 23:34 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 23:04 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 21:54 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 08:25 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 05:21 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 03:59 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 19:10 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 17:07 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 16:22 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 22:41 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 20:54 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 20:03 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 20:33 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 20:23 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 19:30 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 20:28 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 19:58 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 19:44 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 22:49 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 21:44 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 21:42 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 09:04 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 08:15 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 07:21 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 12:38 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 12:21 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 11:07 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13:21 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 12:42 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 11:54 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 18:19 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 17:11 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 15:55 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 21:32 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 20:17 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 18:21 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 12:14 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 10:06 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 08:56 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 20:22 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 16:53 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 14:43 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 17:49 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 16:17 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 15:03 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 17:04 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 14:55 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 12:40 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 14:06 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 13:37 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 13:11 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 23:00 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 20:12 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 20:06 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 19:25 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 19:04 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 17:04 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 06:34 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 06:13 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 04:31 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 08:08 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 06:17 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 05:02 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 09:18 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 09:01 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 08:54 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 11:48 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 10:14 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 10:01 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 11:10 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 10:07 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09:41 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 06:42 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 06:38 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 06:05 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08:13 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 07:45 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 06:43 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10:17 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09:49 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 07:02 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08:33 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 07:56 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 07:13 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 20:32 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 18:56 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 16:51 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 16:49 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 13:25 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 13:20 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 22:48 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 15:17 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13:25 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 12:30 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 16:23 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 14:48 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 14:21 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 16:03 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 14:51 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 14:41 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 04:52 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 04:16 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 02:39 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10:49 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 08:44 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 07:50 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 12:33 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 11:38 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 11:24 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 14:16 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 13:38 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 13:09 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 23:12 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 23:05 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 23:01 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 15:49 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14:09 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13:13 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 04:11 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 00:51 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 21:11 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 23:50 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 22:15 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 21:05 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 12:50 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 12:40 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 11:29 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 15:45 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 14:48 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 14:37 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 02:34 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 22:52 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 19:43 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 10:13 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 07:32 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 06:13 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 22:09 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 20:45 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 17:12 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 12:16 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 14:27 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13:34 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13:19 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 10:48 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 10:46 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08:34 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 23:46 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 18:22 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 18:01 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 10:55 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 10:23 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 09:34 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 21:44 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 17:46 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 16:53 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 18:35 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 17:20 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 12:16 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 11:21 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 11:02 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09:20 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 21:52 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 21:37 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 21:17 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 17:59 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 17:33 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 14:26 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 11:12 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 10:42 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 06:52 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 04:36 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 04:36 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 03:54 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 13:49 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 09:29 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 09:13 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 19:03 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 16:17 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13:32 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 18:31 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 17:02 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 14:58 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 21:21 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14:47 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14:26 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 02:26 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 21:12 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 19:42 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10:40 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10:07 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 07:55 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 17:16 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 16:31 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 16:08 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 04:26 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 03:40 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 03:28 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 17:20 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 15:53 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 13:27 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08:00 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 06:11 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 00:13 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 16:29 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 15:13 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10:42 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 12:52 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 12:02 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10:53 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 16:40 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 14:30 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13:03 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09:46 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09:42 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09:07 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 20:52 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 15:02 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 14:41 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 06:19 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 05:05 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 03:51 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 19:15 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 17:06 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 16:32 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10:54 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09:48 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 07:49 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 21:16 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 21:15 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 20:32 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10:18 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09:56 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09:42 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 23:22 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 23:03 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 22:37 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 19:26 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 17:15 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 17:05 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 16:51 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 14:40 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 14:12 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 00:57 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 00:17 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 23:09 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 07:38 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 05:41 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 04:45 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 17:17 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 16:24 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 13:50 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 03:17 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 03:14 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 02:30 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 18:49 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 17:58 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 17:00 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 12:39 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 11:25 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10:33 น.
   
จากคุณ :2022  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 21:13 น.
   
จากคุณ :2023  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 20:59 น.
   
จากคุณ :  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 20:07 น.
   เรียน อาจารย์วิทยา วุฒิจำนงค์  ครับ ผมมีเรื่องบล็อกประสานที่พัฒนาใหม่จะจดลิขสิทธิ์  อยากขอพบอาจารย์  กรุณาตอบทาง Fax ที่02-354-4545 ด้วยว่าจะพบอาจารยได้ที่ไหนครับ
จากคุณ :ต่อตระกูล  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 16:12 น.
   ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาชี้แนะแหล่งข้อมูลครับผม
จากคุณ :วิทยา วุฒิจำนงค์  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 เวลา 22:25 น.
   ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
   
    จำนวนโรงโม่หิน  ทั้งประเทศ  และแต่ละภาค มีในเว็บนี้หน้าแรก
   
    ข้อมูลบริการหัวข้อเหมืองหินและโรงโม่หินครับ 
   
    ประมาณการ กำลังการผลิต  จะอยู่ที่ ประมาณ  300  ล้านตันต่อปี
   
    ผลิตจริงๆน่าจะประมาณ ปีละ 150 ล้านตัน  
   
    หินฝุ่น มี20-30% ของหินทั้งหมดครับ  

จากคุณ :dead wood  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2550 เวลา 19:28 น.
   หรือไปดูที่  http://eco-town.dpim.go.th/ มีข้อมูล
จากคุณ :a  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2550 เวลา 12:41 น.
   เรียน อ.วิทยา (ขออนุญาตเรียกอาจารย์) ผมมีความเห็นแลกเปลี่ยนดังนี้
    - สูตรหินฝุ่น+ทราย+ปูน ผมเข้าใจว่ามีคนทำสูตรนี้ในอิฐซีเมนต์บล็อกอยู่แล้ว (ก่อกำแพง-ผนัง) ราคาเฉลี่ยไม่น่าเกิน 3 บาท แต่อิฐบล็อกประสานที่ทำจากดินลูกรัง+ทราย+ปูน ซึ่งให้สีแดงๆ นั้น เท่าที่ทราบมามีราคาตั้งแต่ 6-8 บาท/ก้อนโดยเฉลี่ย ถึง size จะใหญ่กว่าก็ไม่ใช่ว่าจะถึงขนาดสองหรือสามเท่านะครับ ผมเลยไม่แน่ใจว่าบล็อกประสานสูตรหินฝุ่นจะไปแข่งขันเรื่องราคากับอิฐบล็อกที่เราคุ้นเคยกันในสูตรดั้งเดิมได้อย่างไร 
    - หินฝุ่นส่วนใหญ่ก็มีทุกโรงงาน แทบจะเป็น by product ด้วยซ้ำครับ ปริมาณการใช้ก็ค่อนข้างจะจำกัด ที่จริงถ้าจะใช้ในสูตรใหม่ ก็น่าจะมีเพียงพอต่อความต้องการกับการใช้กับโรงบล็อกประสานซึ่งเท่าที่เคยเห็นเป็นโรงงานชุมชนขนาดเล็กๆ เท่านั้น
    - บล็อกประสานนอกจากราคาผมว่ายังมีข้อด้อยมากๆ ในเรื่องการบ่ม (curing) เพราะต้องอาศัย strength จากปูนเหมือนกับอิฐบล็อก แต่เหมือนจะต้องใช้เวลานานกว่ากัน และตลาดก็แคบกว่ามาก
    อย่างไรก็ดีผมขอให้งานศึกษาวิจัยของอาจารย์บรรลุตามเป้าประสงค์ก็แล้วกันนะครับ เพราะในรายละเอียดผมไม่ทราบเช่นกันอาจมี know how ใหม่ๆ แล้วก็ได้

จากคุณ :xxx  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 เวลา 21:09 น.
   ขอขอบคุณครับผม ที่กรุณาชี้แนะแหล่งข้อมูล 
    ผมเพิ่งจะเกษียนเมื่อ 30 กันยายน 2550 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
    เป็นนักวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายเทคโนโลยีบล็อกประสาน ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยบล็อกประสาน มาตั้งแต่ปี 2542 ปัจจุบันเกิดผู้ผลิตบล็อกประสานทั่วประเทศประมาณ 870 โรงงาน (ข้อมูลเกี่ยวกับบล็อกประสาน ผมเข้าไปตอบกระทู้อยู่บ่อยครั้งที่ www.eit.or.th ไปที่ webboard แล้ว search ด้วยคำว่า อิฐประสาน ) ปรกติเราใช้ดินลูกรังเป็นวัตถุดิบ นำมาผสมซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ อัตราส่วนโดยปริมาตรราวๆ 7 : 1 - 8: 1 แล้วเติมความชื้นให้กับส่วนผสม จะได้วัสดุที่เรียกว่า Soil cement นำวัสดุไปอัดขึ้นรูปเป็นบล็อก เราให้ชื่อว่าบล็อกประสาน นำไปก่อสร้างอาคารประเภทผนังรับน้ำหนัก (เป็นทั้งผนังเละโครงสร้างของอาคารไปพร้อมกัน) ประหยัดกว่าและสร้างได้เร็วกว่าการก่อสร้างทั่วไปที่ใช้ระบบเสาคานคอนกรีตที่ใช้อยู่ทั่วไปในปัจจุบัน) ทุกวันนี้ผมยังคงทำวิจัยและพัฒนาเรื่องของบล็อกประสานต่อไป สนใจแนะนำโรงงานใช้หินฝุ่นเป็นวัตถุดิบ ทดลองเบื้องต้นพบว่าใช้หินฝุ่น+ทราย+ซีเมนต์ ให้กำลังอัดสูงกว่า ใช้ดินลูกรัง+ซีเมนต์ ประมาณ 2 เท่าเศษ ในขนาดปูนเท่ากัน ถ้าต้องการกำลังอัดเท่ากัน การใช้หินฝุ่นเป็นวัตถุดิบน่าจะลดต้นทุนได้อีกไม่น้อย แต่หินฝุ่นจะมีข้อด้อยในเรื่องสี และผิวที่หยาบกว่าการใช้ดินลูกรัง ซึ่งปัญหาทั้ง 2 ผมแก้ไขได้แล้ว สีออกมาสวยเช่นเดียวกับสีของดินลูกรัง ด้วยการทดลองผสมดินสีจาก อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ในปริมาณน้อยนิด โดยไม่ต้องพึ่งสีเคมีที่มีราคาแพง ซึ่งให้สีที่ตาย-ซีดไม่เป็นธรรมชาติ เมื่องานทดลองเล็กๆให้คำตอบออกมาเป็นที่พอใจเช่นนี้ ผมจึงสนใจที่จะหาข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับปริมาณหินฝุ่นที่ผลิตกันทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ทางเลือกวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตบล็อกประสานทั่วประเทศ  ขอขอบคุณอีกครั้งครับผม

จากคุณ :วิทยา วุฒิจำนงค์  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2550 เวลา 23:24 น.
   1-3 ลองไปเสริช์หาที่เว็บกรมโรงงานอุตสาหกรรมน่าจะมีครับ การบดย่อยหินใช้รหัส 00301 ครับ  
    ส่วน 4 คงหายากครับ เพราะน่าจะขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจด้วย แต่ในข้อมูลจะบอกแค่แรงม้าที่ขออนุญาตครับ
    ข้อ 5 เคยทราบคร่าวๆ ว่าหินฝุ่นจะได้ประมาณร้อยละ 20 ของการบดหินทั้งระบบ ไม่แน่ใจนะครับ แล้วแต่ประเภทของหินด้วย แข็งมากก็อาจจะได้น้อย หินปูนก็น่าจะราวนี้ 

จากคุณ :xxx  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2550 เวลา 00:28 น.
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ผู้ตอบ :
คำตอบ :

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่