รายงานผลการศึกษาทดลอง
การแต่งแร่ฮีมาไทต์ของแหล่งแร่ภูอ่าง บ้านหนองฮี ตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย 
 เอกภพ ศรีเรืองฤทธิ์, อดิศัย ธรรมานนท์, บุญเลี้ยง มนช้าง, อภิรัฐ ธีรภาพวิเศษพงษ์ 
 กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐาน 2 สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

 ไฟล์เอกสาร ( Hamatite Report )>> Click ที่นี่
ผู้สนใจเกี่ยวกับการแต่งแร่ฮีมาไทต์ของแหล่งแร่ภูอ่าง บ้านหนองฮี ตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย สามารถ Download เนื้อหาเอกสารได้จากด้านบน