พื้นที่โครงการ
จังหวัดระยอง จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด