Thai English
ข่าว Update
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม

ตั้งแต่ 1ม.ค.13
online : 1
 


ข่าวคราวน่าสนใจ.....ดูย้อนหลังทั้งหมด...
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567
แบบสำรวจ : ความพึงพอใจ การใช้บริการ สารสนเทศ ผ่าน Web นี้ ?
ดีมาก   ดี   พอใช้   ควรปรับปรุง   ควรปรับปรุงอย่างมาก
 
โครงการพระราชดำริ รัฐบาลไทย-Royal Thai Government สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน Government Procurement กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ Goverment Pension Fund การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พัฒนากฎหมายไทย ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ รวมเว็บราชการ ไทยก็อฟด็อทเน็ต ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน สำนักงาน ป.ป.ช.

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่