Thai English

...ความคืบหน้าโครงการเหมืองแร่โปแตช...
  ขั้นตอนการรังวัดเขตคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ใต้ดิน   (ไฟล์: Click ที่นี่)
  ขั้นตอนการขอประทานบัตร   (ไฟล์เอกสารประกอบ: Click ที่นี่)
  โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.นครราชสีมา (2)  
  โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.นครราชสีมา (1)  
  โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.ขอนแก่น  
  โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.มหาสารคาม  
  ข้อมูลคำชี้แจงโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี  
  ความคืบหน้าโครงการเหมืองแร่โปแตชจังหวัดสกลนคร
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
  
  ความคืบหน้าโครงการทำเหมืองแร่โปแตชของเซียน
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
  
  ความคืบหน้าโครงการเหมืองแร่โปแตชจังหวัดอุดรธานี  

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่