Thai English

...บทความต่างๆ...
ประเภท:   ค้นหาบทความ..Click ที่นี่
...สถิติและข้อมูล...
  Statistics 2003-2007 of Mineral "D"
โดย..สถิติ   (14พ.ย.51)
  Statistics 2003-2007 of Mineral "C"
โดย..สถิติ   (14พ.ย.51)
  Statistics 2003-2007 of Mineral "B"
โดย..สถิติ   (12พ.ย.51)
  Statistics 2003-2007 of Mineral "A"
โดย..สถิติ   (12พ.ย.51)
  Mineral Export of Thailand 2006-2007
โดย..สถิติ   (17ต.ค.51)
  สถิติแร่นำเข้าของประเทศไทย ปี 2007 - 2008 (ม.ค.-มิ.ย.) แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม
โดย..กลุ่มวิเคราะห์สถิติและข้อมูล   (10ต.ค.51)
  สถิติแร่นำเข้าของประเทศไทย ปี 2007 - 2008 (ม.ค. - มิ.ย.) เรียงตามตัวอักษร
โดย..กลุ่มวิเคราะห์สถิติและข้อมูล   (10ต.ค.51)
  Mineral Consumption of Thailand 2006 - 2007
โดย..สถิติ   (1ต.ค.51)
  สถิติการใช้แร่อุตสาหกรรมภายในประเทศ ปี 2006 - 2007
โดย..กลุ่มวิเคราะห์สถิติและข้อมูล   (3ก.ย.51)
  สถิติการนำเข้าแร่ของประเทศไทย ปี 2007 - 2008 เรียงตามมูลค่าแร่ เรียงตามมูลค่าแร่
โดย..กลุ่มวิเคราะห์สถิติและข้อมูล   (28ส.ค.51)
  Mineral Production of Thailand (Fiscal Year) 2007-2008
โดย..สถิติ   (23มิ.ย.51)
  สถิติการนำเข้าแร่ของประเทศไทยปี 2006 - 2007
โดย..กลุ่มวิเคราะห์สถิติและข้อมูล   (17มิ.ย.51)
  Royalty 2006-2007
โดย..สถิติ   (16มิ.ย.51)
  Mineral Production of Thailand 2006 - 2007
โดย..สถิติ   (18เม.ย.51)
  ค่าภาคหลวงแร่ ปีงบประมาณ 2549 - 2550
โดย..สถิติ   (14ก.พ.51)
Goto..1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่