Thai English

...บทความต่างๆ...
ประเภท:   ค้นหาบทความ..Click ที่นี่
...สถิติและข้อมูล...
  ราคาแร่ประกาศเฉลี่ยเพื่อเก็บค่าภาคหลวง ปี 2552
โดย..สถิติ   (27ม.ค.55)
  ราคาแร่ประกาศเฉลี่ยเพื่อเก็บค่าภาคหลวง ปี 2553
โดย..สถิติ   (27ม.ค.55)
  Mineral Import of Thailand (Fiscal Year) 2010 - 2011
โดย..สถิติ   (19ม.ค.55)
  Mineral Consumption of Thailand (Fiscal Year) 2010-2011
โดย..สถิติ   (28ธ.ค.54)
  Mineral Export of Thailand 2010-2011 (Jan-Oct)
โดย..สถิติ   (8ธ.ค.54)
  Mineral Production of Thailand (Fiscal Year) 2010-2011
โดย..สถิติ   (8ธ.ค.54)
  Mineral Export of Thailand 2010 - 2011 (Jan-Jun)
โดย..สถิติ   (7ต.ค.54)
  Mineral Production of Thailand 2010 - 2011 (Jan-Jul)
โดย..สถิติ   (4ต.ค.54)
  Mineral Production of Thailand (Fiscal Year) 2010 - 2011 (Oct-Jul)
โดย..สถิติ   (4ต.ค.54)
  Mineral Consumption of Thailand 2010 - 2011 (Jan-Jul)
โดย..สถิติ   (4ต.ค.54)
  สถิติแร่นำเข้าของประเทศไทยปี 2009 - 2010 (เรียงตามมูลค่าแร่)
โดย..สถิติ   (20ก.ค54)
  สถิติแร่นำเข้าของประเทศไทยปี 2009 - 2010 (เรียงตามกลุ่มแร่อุตสาหกรรม)
โดย..สถิติ   (20ก.ค54)
  สถิติแร่นำเข้าของประเทศไทยปี 2009 - 2010 (เรียงตามตัวอักษร A-Z)
โดย..สถิติ   (20ก.ค54)
  Mineral Statistics of Thailand 2006-2010
โดย..stat   (15มิ.ย.54)
  ค่าภาคหลวงที่จัดเก็บในปี 2552-2553
โดย..สถิติ   (2มิ.ย.54)
Goto..1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่