Thai English

...บทความต่างๆ...
ประเภท:   ค้นหาบทความ..Click ที่นี่
...สถิติและข้อมูล...
  การส่งออก ปีงบประมาณ 2004-2005
โดย..สถิติ   (27ก.พ.49)
  การใช้แร่อุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2001-2005
โดย..สถิติ   (27ก.พ.49)
  การส่งออกแร่ 2005
โดย..กลุ่มสถิติและข้อมูล   (16ส.ค.48)
  สถิติการนำเข้าแร่ของประเทศไทย ปี 2003 - 2004
โดย..สถิติ   (17มิ.ย.48)
  สถิติแร่ในประเทศไทย ปี 2546 - 2547
โดย..สถิติ   (30มี.ค.48)
  ค่าภาคหลวงแร่ 2003-2004
โดย..สถิติ   (29มี.ค.48)
  ข้อมูลการส่งออก 2003-2004
โดย..สถิติ   (29มี.ค.48)
Goto..1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่