Thai English

...บทความต่างๆ...
ประเภท:   ค้นหาบทความ..Click ที่นี่
...สถิติและข้อมูล...
  สถิติแร่นำเข้าของประเทศไทย ปี 2008 - 2009(เรียงตามตัวอักษร (A-Z)
โดย..กลุ่มวิเคราะห์สถิติและข้อมูล   (8เม.ย.53)
  รักษ์แร่และแนวโน้มการค้ากับวิกฤติโลกร้อน
โดย..กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติแร่และอุตสาหกรรม   (30มี.ค.53)
  CSR กับแร่ใยหิน (Asbestos)
โดย..กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติแร่และอุตสาหกรรม   (26ม.ค.53)
  Royalty Fiscal Year 2008-2009
โดย..สถิติ   (14ม.ค.53)
  การนำเข้าแร่ของประเทศไทยปี 2008-2009 (ม.ค.-ก.ย.) เรียงตามลำดับตัวอักษร A-Z
โดย..กลุ่มวิเคราะห์สถิติและข้อมูล   (7ม.ค.53)
  การนำเข้าแร่ของประเทศไทยปี 2008-2009 (ม.ค.-ก.ย.) เรียงตามลำดับมูลค่าแร่
โดย..กลุ่มข้อมูลและสถิติ   (7ม.ค.53)
  สถิติการนำเข้าแร่ของประเทศไทย ปี 2008-2009 (ม.ค.-ก.ย.) เรียงตามกลุ่มการใช้แร่อุตสาหกรรม
โดย..กลุ่มวิเคราะห์สถิติและข้อมูล   (6ม.ค.53)
  Statistics 2004-2008 of Mineral "L"
โดย..สถิติ   (2ธ.ค.52)
  Number Of Workers Employed 2004-2008
โดย..สถิติ   (1ธ.ค.52)
  Number Of Active Mines 2004-2008
โดย..สถิติ   (1ธ.ค.52)
  Statistics 2004-2008 of Mineral "Z"
โดย..สถิติ   (1ธ.ค.52)
  Statistics 2004-2008 of Mineral "X"
โดย..สถิติ   (1ธ.ค.52)
  Statistics 2004-2008 of Mineral "T"
โดย..สถิติ   (1ธ.ค.52)
  Statistics 2004-2008 of Mineral "S"
โดย..สถิติ   (1ธ.ค.52)
  Statistics 2004-2008 of Mineral "R"
โดย..สถิติ   (1ธ.ค.52)
Goto..1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่