Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
บรรยายพิเศษ "การบริหารจัดการโลจิสติกส์คลังสินค้าและการขนส่งแนวทางใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม"
........สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดบรรยายพิเศษด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ "การบริหารจัดการโลจิสติกส์คลังสินค้าและการขนส่งแนวทางใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม" เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่.....
สัมมนา "เหมืองแร่ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่เหมืองแร่สีเขียว"
.........นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "เหมืองแร่ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่เหมืองแร่สีเขียว" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ การฟื้นฟูเหมืองแร่ และประโยชน์ของการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ในสถานประกอบการ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนแนวคิดนโยบายเหมืองแร่สีเขียวไปพร้อมกัน ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
อพร. ตรวจเยี่ยม สรข. 3 และเยี่ยมชมเหมืองถ่านหินแม่เมาะ
.........นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) และคณะผู้บริหาร กพร. ตรวจเยี่ยมสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 (สรข.3) เชียงใหม่ และเยี่ยมชมเหมืองถ่านหินแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2552
อพร. มอบนโยบายแก่ สรข. 1 และตรวจเยี่ยมเหมืองหิน จ.สตูล
.........นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) และคณะผู้บริหาร กพร. ตรวจเยี่ยมและให้นโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สรข. 1 สงขลา ณ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1 (สรข. 1) จังหวัดสงขลา และตรวจเยี่ยมกิจการเหมืองหินและโรงโม่หินของ หจก.ทุ่งนุ้ยศิลาทอง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2552
มอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2552
.............นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2552 เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2552 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
อพร. ตรวจเยี่ยมเหมืองแร่และท่าเรือขนส่งแร่ จ.สุราษฎร์ธานี
.........นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) และคณะผู้บริหาร กพร. ตรวจเยี่ยมการทำเหมืองแร่และท่าเรือขนส่งแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 4 (สรข.4) ภูเก็ต, สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1 (สรข.1) สงขลา และอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2552
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่