Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
สารพัน...ทัศนะ กับชาว กพร. รุ่นที่ 2
.............กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ “สารพัน...ทัศนะ กับชาว กพร.” รุ่นที่ 2 เพื่อให้ข้าราชการผู้สำเร็จการศึกษา หรือฝึกอบรมจากต่างประเทศของ กพร. ได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างการศึกษา/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ของ กพร. เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ กระตุ้นให้เกิดการกรุณาส่งรู้ และเป็นแรงจูงใจให้ข้าราชการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นเวทีให้ได้แสดงความสามารถ เมื่อวันที่ วันที่ 30 ตุลาคาม 2550 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กพร.
จัดทำคู่มือการตรวจสอบแผนงานและวิธีการสำรวจแร่ และรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแผนงานและวิธีการสำรวจแร่ และรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่" เพื่อให้เกิดการพิจารณา อภิปราย ถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปในมาตรฐานที่สอดคล้องไปในทางเดียวกัน ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2550 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กพร. ประกาศเกียรติคุณ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักบริหารกลาง สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม สำนักกฎหมายและระเบียบ สำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ และกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ตั้งใจมุ่งมั่นและอุตสาหะในการปฏิบัติราชการจนบรรลุผลสำเร็จตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
กพร. มอบรถยนต์เพื่อการศึกษา
.............เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้มอบรถยนต์ปลดประจำการของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 (สงขลา) จำนวน 1 คัน ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพเจ้าพะโคะ ต. ชุมพล อ. สทิงพระ จ. สงขลา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยเมื่อปีงบประมาณ 2549 สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 (สงขลา) ได้มีการมอบรถยนต์ปลดประจำการให้แก่วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาด้วยเช่นกัน
ประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 52 กลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ (คนกลาง) รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยผู้แทนจากสภาการเหมืองแร่ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 52 ของกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ (International Lead and Zinc Study Group : ILZSG) โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 ประเทศ เมื่อวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2550 ณ กรุงลิบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส
ครบรอบ 5 ปี แห่งการสถาปนา กพร.
.............นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมพิธีทางศาสนา และพิธีบวงสรวงองค์พระนารายณ์และพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี แห่งการสถาปนา กพร. (เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550) ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่