Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
32 สถานประกอบการชั้นดี
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล "สถานประกอบการชั้นดี ปี 2548" เพื่อเชิดชูเกียรติคุณผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการชั้นดี ตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวน 32 ราย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับจังหวัดระนอง จัดพิธีเปิด "สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดระนอง" โดยได้รับเกียรติจากนายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนายวินัย มงคลธารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548
พัฒนาโรงแต่งแร่ทรายแก้ว
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาเพิ่มมูลค่าแร่ ดำเนินการติดตามประเมินผลการส่งเสริมพัฒนาโรงแต่งแร่ทรายแก้ว ในพื้นที่จังหวัดระยอง และชลบุรี ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2548 และในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548
แนวทางเพิ่มมูลค่าแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริม จัดสัมมนาเรื่อง "แนวทางการเพิ่มมูลค่าแร่ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมพื้นฐาน" เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าแร่ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมพื้นฐาน เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2548 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
ลงนามความร่วมมือด้านแร่ธาตุของอาเซียน
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกรทรวงอุตสาหกรรม ในการเป็นผู้แทนร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจของรัฐมนตรีเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแร่ธาตุของอาเซียน (Ministerial Understanding on ASEAN Minerals Cooperation) พร้อมเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีด้านแร่ธาตุของอาเซียน ครั้งที่ 1 (The First ASEAN Ministerial Meeting on Minerals หรือ AMMin) ณ เมืองคูชิง รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
เพิ่มมูลค่าแร่ทรายแก้ว
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2548 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน จัดสัมมนาเรื่อง "แนวทางการเพิ่มมูลค่าแร่ทรายแก้ว" เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการแต่งแร่ทรายแก้วให้กับผู้ประกอบการโรงแต่งแร่ทรายแก้วในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมระยองออคิด จังหวัดระยอง
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่