Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
ฝึกอบรม EPC/RFID
.............กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักโลจิสติกส์ จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ หัวข้อ "EPC/RFID for Logistics and Supply Chain Management" เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรรถสิทธิ์ จินตนา จากสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร วันที่ 30 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร.
Logistics Showcase ครั้งที่ 5
..........กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดสัมมนา Logistics Showcase ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Advance Technology for Efficiency Management” เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สินค้าคงคลัง เรื่องง่ายๆ จัดการได้ กำไรเห็นๆ
.............นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง "สินค้าคงคลัง เรื่องง่ายๆ จัดการได้ กำไรเห็นๆ" พร้อมเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2553 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การประชุมด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 10
.............นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 10 โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นช่องทางที่ดีในการสร้างความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนด้านแร่ในอนาคต เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Barcode
.............กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักโลจิสติกส์ จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Barcode ในการจัดการซัพพลายเชน" โดยได้รับเกียรติจาก นายศิษฏ์ รัตนาคม จากสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสมเกียรติ ภูธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามในสัญญาโครงการนำร่องใช้ประโยชน์จากยิปซัมสังเคราะห์ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่