Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
บรรยายพิเศษเรื่อง Eco-Town และ Eco-Product
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง "แนวทางการใช้อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าโดยกระบวนการ Recycling เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเป็น Eco-Town และ Eco-Product" จัดโดยสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 1 เรื่อง "การศึกษาวิจัยการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก แก้ว กระจก ยิปซัม และผลิตภัณฑ์" เพื่อนำเสนอผลการศึกษา พร้อมระดมความคิดเห็น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 ณ อาคารเจริญวิศวกรรมศาสตร์ (ตึก 4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม” จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน และกลุ่มการเจ้าหน้าที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการด้านการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านวัตถุดิบและโลจิสติกส์ มีข้าราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และข้าราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สัมมนายุทธศาสตร์การเฉพาะแร่ของไทย
..............กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน จัดสัมมนา “โครงการศึกษายุทธศาสตร์การเฉพาะแร่ของประเทศไทย” เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ และระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยจะนำผลที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้ไปใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการที่เหมาะสมของแร่ 5 ชนิด ได้แก่ ยิปซัม เฟลด์สปาร์ ดินขาว บอลเคลย์ และทรายแก้ว เพื่อให้มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรม แกรนด์ ทาวน์เวอร์ อินน์
รับมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมเหมืองหิน และโรงโม่หิน เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท จากนายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ ผู้แทนกรรมการผู้จัดการบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กำหนดมาตรฐานมลพิษ
.............กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมสัมมนา "โครงการกำนดมาตรฐานมลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหกรรม ชนิดแร่สังกะสี" เพื่อเสนอผลการศึกษาโครงการ และรวบรวมข้อคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อางต่างๆ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่