Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2552
..........ผู้บริหารและบุคลากรของ กพร. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม
พิธีบวงสรวงองค์พระนารายณ์
...........นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระนารายณ์และพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551"
..........กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนเงินเดือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร.
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวาคม 2552
...........นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินจากบริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จำกัด เพื่อร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กพร. จัด Logistics Showcase ครั้งที่ 1
.............นายโกศล ใจรังษี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา Logistics Showcase ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ประเทศกับแนวทางการยกระดับศักยภาพโลจิสติกส์ของประเทศไทย" พร้อมให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กพร. เปิดฝึกอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 5
.............นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคหรือเครื่อวมือในการตัดสินใจสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการผลิต" ภายใต้โครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 5 ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 22 ธันวาคม 2552 ณ ห้อประชุม ชั้น 4 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่