Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมถวายพานพุ่ม
.............นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้แทนในนามของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมถวายพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคลในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60 ณ เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2553
สรข.3 จัดพิธีรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 (สรข. 3) เชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง โดยจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโสของ สรข. 3 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ณ บริเวณสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
แนวนโยบายการผลิกฟื้นอุตสาหกรรมแร่ไทย
.............นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวนโยบายการผลิกฟื้นอุตสาหกรรมแร่ไทย ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553 ของสภาการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
Logistics Showcase ครั้งที่ 6
.............นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase ครั้งที่ 6 หัวข้อ "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการวางแผนและจัดการธุรกิจด้วยแบบจำลองการตัดสินใจ" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
อก.สุขสันต์ครอบครัวเดียวกันวันสงกรานต์
.............นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ "อก.สุขสันต์ครอบครัวเดียวกันวันสงกรานต์" เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ณ บริเวณห้องโถง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในงานมีพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ รำกลองยาง และซุ้มขนมไทย
CSR-DPIM ครั้งที่ 1
...........นายปณิธาน จินดาภู
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาร่างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (CSR-DPIM) พ.ศ.2553 ตามมาตรฐาน ISO/DIS 26000 ครั้งที่ 1 โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากสถานประกอบการเหมืองแร่ โรงแต่แร่ โรงประกอบโลหกรรม โรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชั้น1
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่