Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
โครงการพัฒนาการทำเหมืองแร่เหล็กและแร่อื่นเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ
......นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการพัฒนาการทำเหมืองแร่เหล็กและแร่อื่นเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ กพร.
สัมมนาพัฒนาเทคโนโลยีผลิตเกลือสินเธาว์
.............นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตเกลือสินเธาว์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สัมมนา "แก้ไขกฎ ระเบียบ และความรู้ด้านเทคนิคการสืบสวน"
.......กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขกฎ ระเบียบ และความรู้ด้านเทคนิคการสืบสวน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2552 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
“Corporate Social Responsibility (CSR)”
.....คณะทำงานส่งเสริมการนำมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (CSR-DPIM) จัดประชุมครั้งที่ 1 เพื่อเสนอแผนการดำเนินงานโครงการและรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะผู้บริหารของกรมฯ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
.......นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเรื่องร้องเรียนโรงโม่หินในพื้นที่ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552
มหกรรมคุณภาพแห่งประเทศไทย
......นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23, งานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 และงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่