Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
พิธีเปิด สรข.7 ราชบุรี
.......นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 (สรข.7) ราชบุรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552
ประชุมหารือเพื่อระดมความเห็น ร่าง Roadmap การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม
.........นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเพื่อระดมความเห็น ร่าง Roadmap การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี กพร. ประจำปี 2552
.....ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กพร. และ MTEC ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก
.........นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนายวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กพร. และ ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการสาขาอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
.........นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการในสาขาอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร และการให้ทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตลาดนัดความรู้ กพร. ครั้งที่ 3 "PMQA องค์ความรู้ในการพัฒนาองค์กร"
นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดโครงการ "ตลาดนัดความรู้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่" ครั้งที่ 3 ตอน PMQA องค์ความรู้ในการพัฒนาองค์กร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่