Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
กพร.อบรมยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ
..............กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1 สงขลา จัดโครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ โดยเน้นอบรมเทคนิคการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองหินสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ทองคำ
.......นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ทองคำ ดำเนินการโดย สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม
..........นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให่มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2553 และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์
เปิดตัวโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล
..........กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดตัวโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับเกียรติจาก นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานโครงการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
.
...............นายปณิธาน จินดาภู รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด"เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
กพร.ร่วมประชุมกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ
นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย เข้าร่วมการประชุมสมัย Spring meeting ของกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ (International Lead and Zinc Study Group : ILZSG) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่