Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
เปิดศูนย์สมรรถภาพทางกาย
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์สมรรถภาพทางกาย "สโมสรข้าราชการ อก." ณ อาคารจอดรถ ชั้น 7 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 100,000 บาท โดยเสร็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2548
สัมมนา เหมืองแร่ไทยรักษาความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมเอื้อชุมชน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาเรื่อง เหมืองแร่ไทยรักษาความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมเอื้อชุมชน เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ให้แก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน พร้อมจัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการจำนวน 4 ราย ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากลของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ซึ่งเป็นการศึกษานำร่องการนำ 5 ส มาใช้ในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ มีผู้ประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หินทั่วประเทศ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน
นายสุรพงษ์ เชียงทอง ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาอุตสาหกรรมพื้นฐานครั้งที่ 1 ประจำปี 2548 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมการบรรยายเรื่องการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์พิวเตอร์ และการบริหารจัดการเศษทิ้งที่หมดสภาพใช้งาน โดยการคัดแยกและพิชิตขยะครบวงจร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมสยามซิตี
ตรวจเยี่ยมการทำเหมืองในภาคเหนือ
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสุมลมาลย์ กัลยาศิริ รองปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นางชุตาภรณ์ สัมพสาระ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายดิเรก รัตนวิชช์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เดินทางไปราชการตรวจเยี่ยมการทำเหมืองแร่ในภาคเหนือ โดยได้ตรวจเยี่ยมการทำเหมืองแร่สังกะสี บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การทำเหมืองเหมืองลิกไนต์และบอลเคลย์ บริษัทเหมืองบ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2548
ส่งมอบผลการศึกษาโครงการคุณภาพน้ำ
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548 นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการศึกษา "โครงการศึกษาคุณภาพน้ำบริเวณโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินเวียงแหง และใกล้เคียง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่" และเป็นประธานส่งมอบรายงานผลการศึกษาโครงการดังกล่าว ฉบับผู้บริหารและฉบับสมบูรณ์ ให้กับนายสุรินทร์ กาญจโนภาศ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง ผู้แทนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่