Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 โดยให้ข้าราชการผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในกรมฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 2
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรมทรายแก้วและกระจก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตทรายแก้วเกรดต่ำของจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2551 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และดูงาน ณ จังหวัดระยอง
..นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางวิธีการประเมินและการจัดการเชิงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้านการเปิดหน้าเหมือง ระบบการรองรับและระบายน้ำไหลบ่าพื้นที่เหมือง และการจัดการเปลือกดินและเศษหินในการทำเหมืองและค่ามาตรฐานน้ำขุ่นข้นที่จะระบายออกจากเหมืองแร่” เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การหารือและดูงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาและใช้ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และคณะผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้พบปะหารือ แลกเปลี่ยนความเห็น และดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของนครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2551 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือของทั้งสองประเทศ
กพร. ให้การต้อนรับคณะจากสหพันธ์สาธารณรัฐแทนซาเนีย
. . . . . . นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิเศษเพื่อทบทวนกิจการภาคเหมืองแร่ (Special Committee for Mining Sector Review) จากสหพันธ์สาธารณรัฐแทนซาเนีย นำโดย นาย John M. Cheyo (ที่ 3 จากซ้าย) สมาชิกผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐแทนซาเนีย ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับนโยบายการทำเหมืองแร่และการจัดการเหมืองแร่ของไทย ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิด การบรรยายพิเศษและการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "สภาพปัญหาและการป้องกัน แก้ไขการปนเปื้อนของสารหนูและโลหะหนักในแหล่งศักยภาพแร่ และจากการทำเหมืองแร่" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลสถานการณ์การปนเปื้อน สารหนูและโลหะหนัก ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศไทย
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่