Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างมาตรฐานโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างมาตรฐานโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สมรรถนะสำคัญอย่างไรกับข้าราชการตาม พ.ร.บ. ใหม่" โดยวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชั้น 1
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างมาตรฐานโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ครั้งที่ 1
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างมาตรฐานโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่” เมื่อวันที่ 7 - 12 เมษายน 2551ณ ห้องห้วยน้ำขาว โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่