Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหน้าเหมืองแบบขั้นบันได
.............นายวรกุล แก้วยานะ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นตัวแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน "การพัฒนาหน้าเหมืองแบบขั้นบันไดเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดเชียงใหม่
โครงการแร่ไทย สายใยครอบครัว
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมโครงการ “แร่ไทย สายใยครอบครัว” ครั้งที่ 1 เพื่อสนับสนุนให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวประกอบด้วย การเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์แร่และหิน กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล การประกวดร้องเพลง และการปาเป้าชิงรางวัล มีครอบครัวข้าราชการพนักงานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และครอบครัวประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2549 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
ระดมความคิดเห็นการกำหนดลำดับชั้นคุณภาพเศษเหล็ก
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานการสัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการกำหนดลำดับชั้นคุณภาพวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ มุ่งดูแลประโยชน์ชุมชน
.............นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ มุ่งดูแลประโยชน์สู่ชุมชน" ซึ่งมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโรงโม่หินทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 64 ปี
............. นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ตามรอยพระยุคลบาท" ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 64 ปี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
อบรมเสริมสร้างความเข้าใจการจัดการความรู้ให้ข้าราชการ
นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Blueprint for Change และ KM วีถีทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร” ซึ่งจัดโดยกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และประโยชน์ของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง และการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์กรและบุคลากร สำหรับข้าราชการ และ KM Team ของกรมฯ ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2549 ณ ห้องประชุมใหญ่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่