Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ทองคำ และแร่เหล็ก ครั้งที่ 2/2550
.........นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ทองคำ และแร่เหล็ก ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังความก้าวหน้าของโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2550
1. โครงการศึกษาแหล่งแร่และการทำเหมืองแร่ทองคำของประเทศไทย

2. โครงการศึกษาแหล่งแร่และการทำเหมืองแร่เหล็กและแร่อื่น เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำของประเทศไทย
ผลการหารือและดูงานด้านโลจิสติกส์
.............นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และคณะผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้พบปะหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับงานด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ร่วมกับ Miss Tse Siu-wa, Deputy Secretary (Transport), The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, Transport and Housing Bureau ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2550
กพร. จัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบการชั้นดี ประจำปี 2550
. . . . . . .นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "สถานประกอบการชั้นดี ประจำปี 2550" ให้แก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 16 ราย ซึ่งจัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ
กพร.ส่งมอบสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ให้อบต.ปากแพรก
. . . . . . . นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ "สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2550" ให้กับนายพิชัย ธิติศักดิ์ นายอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งมอบให้กับนายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ริมแม่น้ำแม่กลอง) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรม "สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
.............นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่ดี" ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและมีทัศนคติในการเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่ดีแก่บุคลากรของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร.
กพร. ระดมความคิดเห็นจัดทำแผนยุทธศาสตร์
.............กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กพร. เมื่อเร็วๆ นี้
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่