Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
กากอุตฯ...จัดการอย่างไรไม่ให้เป็นของเสีย
.............นายมณฑป วัลยะเพ็ชร รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ซ้าย) เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหัวข้อ "กากอุตสาหกรรม...จัดการอย่างไรไม่ให้เป็นของเสีย" ครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อส่งเสริมการนำของเสียไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตสำหรับภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี
กพร.จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เชิดชูเกียรติ อปท.ดีเด่น
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา "อดีต ปัจจุบัน และอนาคต : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" และเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ในปีงบประมาณ 2550 จำนวน 18 แห่ง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
กพร.จัดอบรมการบริหารจัดการและพัฒนาสถานประกอบการเหมืองแร่ให้มีมาตรฐาน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักวิชาการแร่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบริหารจัดการและพัฒนาสถานประกอบการเหมืองแร่ให้มีมาตรฐาน" เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการประกอบการ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ และการลดต้นทุนการผลิต ให้แก่สถานประกอบการเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมสระบุรี อินน์ จังหวัดสระบุรี
เหมืองแร่ไทย ใส่ใจชุมชน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง "เหมืองแร่ไทย ใส่ใจชุมชน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่และการทำเหมืองแร่ โดยอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมสยาม ซิตี กรุงเทพฯ
โลจิสติกส์...สร้างความได้เปรียบอุตสาหกรรมไทย
นายดำริ สุโขธนัง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเรื่อง "โลจิสติกส์...สร้างความได้เปรียบอุตสาหกรรมไทยในศตวรรษที่ 21" จัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เพื่อสนับสนุนให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ในภาคการผลิต เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ
กพร. ร่วมออกบูธงานวันสิ่งแวดล้อมโลก
.............กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2551" โดยนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะหมุนเวียน เพื่อลดปริมาณของเสียซึ่งต้องนำไปกำจัด บำบัด และลดปริมาณการใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสามารถช่วยลดวิกฤติโลกร้อนลงได้ เมื่อวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2551 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่