Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
การสัมมนา เสริมสร้างเหมืองแร่ไทย ดูแลใส่ใจให้ยั่งยืน
นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีฯ กพร. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เสริมสร้างเหมืองแร่ไทย ดูแลใส่ใจให้ยั่งยืน สำหรับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553
ระดมความเห็น Roadmap โลจิสติกส์อุตสาหกรรม
..............นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตการณ์การสัมมนาระดมความเห็นเกี่ยวกับ Roadmap โลจิสติกส์อุตสาหกรรม พร้อมกล่าวปิดการสัมมนา โดยให้คำมั่นว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะให้การสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์อุตสาหกรรมซึ่งเป็นโยบายสำคัญอย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี
รวอ.ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ตรวจเยี่ยม กพร.
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (รวอ.) พร้อมด้วยคณะ และนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปงานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ซึ่งมีนายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และรายงานสรุปภารกิจ และผลการดำเนินงานของ กพร. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
อุตสาหกรรมเหมืองแร่จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
.............นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหิน ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Logistics Showcase ครั้งที่ 9
กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase หัวข้อ การสร้างความได้เปรียบด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการขนส่งอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ประชุมใหญ่โครงการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1 โครงการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ (Environmental Audit) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลจรเข้สามพัน จ.สุพรรณบุรี
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่