Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
การประชุมชี้แจง การขออนุญาตประทานบัตร ภายใต้กรอบมาตรา 67 วรรค 2
นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เป็นประธานเปิดการปรุชมชี้แจง เรื่อง การขออนุญาตประทานบัตรตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ภายใต้กรอบมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ณ นาคาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553
ผ้าป่าสามัคคี
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อหาทุนสมทบการปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดกู่คำ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ วัดกู่คำ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
นายสุรพงษ์ เชียงทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานใน พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นจำนวนมาก ณ.กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553
งานเปิดตัว ผู้ประกอบการโครงการนำร่องการใช้ประโยชน์จาก แร่ยิปซัม สังเคราะห์

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) จัดงานเปิดตัว ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมซีเมนต์ และภาคเกษตร 7 ราย ร่วมดำเนินการนำร่องใช้ประโยชน์จากแร่ยิปซัมสังเคราะห์ ผลผลิตพลอยได้ จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ณ.โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน”

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายมัธยม นิภาเกษม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน”
ดำเนินการโดย สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเมาะหลวง อาคารสมานฉันท์ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553
กพร. ชี้แจงการขออนุญาตประทานบัตร
.............นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขออนุญาตประทานบัตรตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ภายใต้กรอบมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
[หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่