Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
การเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติกส์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย
......กพร.จัดการบรรยายพิเศษด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2552 หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติกส์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร
สัมมนา "รายงานผลการศึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการทำเหมืองแร่ทองคำ"
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (สรข.2) จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "รายงานผลการศึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการทำเหมืองแร่ทองคำ" เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การประชุมร่วม 39 กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดการประชุมหารือการประชุมหารือเพื่อทบทวนและจัดทำข้อเสนอประเด็นปัญหาด้านโลจิสติกส์รายอุตสาหกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2552 เวลา 13.30–17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น1
กพร. ร่วมใจพัฒนา กพร. (พระประแดง)
....นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมและปลูกต้นไม้ ณ กพร. (พระประแดง) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และ 6 มีนาคม 2552
กิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
.............นายธวัช ผลความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม นำคณะเจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมในกิจกรรมการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่เหมืองแร่และโรงแต่งแร่ของบริษัท กาญจนบุรี เอ็คซ์โพลเรชั่น แอนด์ ไมนิ่ง (เค็มโก) จำกัด ณ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552
พิธีมอบรางวัลสถานประกอบการชั้นดี และสถานประกอบการที่มีการจัดการโลจิสติกส์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2551
..........นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งได้รับรางวัลสถานประกอบการชั้นดี และสถานประกอบการที่มีการจัดการโลจิสติกส์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่