Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์
..............นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "การประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม" โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2553
การสัมมนาวิชาการ โดย สรข.3 เชียงใหม่
.............การสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ทองคำ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ดำเนินการโดย สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่
“โครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่”.....กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดย กลุ่มวิศวกรรมความปลอดภัย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่” ประจำปีงบประมาณ 2553 ให้กับผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมออกใบอนุญาตเป็น “ผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่” ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 21-26 มิถุนายน 2553 โดยจัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ (ท่าหลวง) จำกัด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2553
การประยุกต์ใช้โปรแกรม MS Excel เพื่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์
.............กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักโลจิสติกส์ จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้โปรแกรม MS Excel เพื่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การบริหารเครือข่ายเพื่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
.............กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนา เรื่อง "การบริหารเครือข่ายเพื่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม" พร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนในระดับดีเด่น ดีมาก และดี ประจำปี พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
Logistics Showcase ครั้งที่ 8
.............สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase ครั้งที่ 8 หัวข้อ "โอกาสและช่องทางการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออกของไทย" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่