Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าจากการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน 2551
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าจากการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน 2551" เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ชี้แจงก่อสร้างโรงถลุงแร่เหล็ก
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานการประชุมเรื่อง รายละเอียดโครงการถลุงแร่เหล็กและประเด็นปัญหาของบริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จำกัด ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังการชี้แจงความเป็นมาโครงการก่อสร้างโรงงานถลุงแร่เหล็กของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
หลักสูตรออกแบบโครงการ
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบและวิเคราะห์โครงการ" เพื่อให้ข้าราชการของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) สามารถออกแบบและเขียนโครงการ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง โดยการฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร.
ข้าราชการ และพนักงานของ กพร. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ
..............นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นำข้าราชการ และพนักงานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร.
การหารือความคืบหน้าในการขอสิทธิในการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ
..............นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก (ขวา) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนายกิตติ อิทธิวิทย์ (ซ้าย) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันแถลงข่าวการหารือเรื่องความคืบหน้าในการดำเนินการคำขอสิทธิในการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำของนักลงทุนชาวออสเตรเลียในประเทศ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม
เว็บท่าของกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
.............นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก (คนที่ 3 จากขวา) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมงานพิธีเปิดตัวเว็บท่า (www.industry.go.th) เพื่อให้บริการร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ จุดเดียวกันในลักษณะ e-Government ผ่านเครือข่าวอินเทอร์เน็ตออกสู่บุคคลภายนอกทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่