Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
สัมมนา "ความรับผิดต่อสังคมของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน"
.........นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "ความรับผิดต่อสังคมของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน (CSR-DPIM)" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบกิจการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ประสบความสำเร็จโดยความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สัมมนา "ปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ"
........นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารกลาง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
บรรยายพิเศษ "ทิศทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"
........สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดบรรยายพิเศษด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ "ทิศทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการเหมืองแร่ ด้วยต้นไม้ของแม่
........นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการเหมืองแร่ ด้วยต้นไม้ของแม่” ซึ่งโครงการนี้เน้นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ประกอบการโรงโม่หินและประทานบัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสถานประกอบการเหมืองแร่ในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา
สรข. 1 สงขลา ร่วมจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ
...........นายธรรมศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 และอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 (สรข. 1) และศูนย์วิเคราะห์และทดสอบสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมภาคใต้ จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการเหมืองแร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ณ บริเวณที่ตั้ง สรข. 1 จังหวัดสงขลา
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
........นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (ภายใต้โครงการรักแม่ รักษ์แม่น้ำ รักแผ่นดิน) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่