Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
.............นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2548 ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหาร และข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ บริเวณหน้าอาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2548
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงานของคณะทำงานปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
เพิ่มมูลค่าแร่เฟลด์สปาร์
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "การเพิ่มมูลค่าแร่เฟลด์สปาร์และศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก" จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามโครงการของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดำเนินการโดยสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แร่เพื่อสุขภาพ
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานแลการเหมืองแร่เขต 3 (เชียงใหม่) ในงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2548 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนิทรรศการที่จัดในครั้งนี้ใช้ชื่อเรื่องว่า “แร่เพื่อสุขภาพ” ในพื้นที่ขนาด 5 x 24 เมตร กิจกรรมและนิทรรศการที่จัดประกอบด้วย ฟลิ้นสโตนมินิกอล์ฟ ทางเดินนวดฝ่าเท้าด้วยตนเอง โปสเตอร์ความรู้เรื่องแร่เพื่อสุขภาพ สาธิตการทำแฮนด์สปา นวดฝ่าเท้าด้วยหมอมืออาชีพ และการเผยแพร่และจำหน่ายหินแร่เพื่อการศึกษา
ประชุมกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนายสุรพงษ์ เชียงทอง ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน พร้อมด้วยนายพินิต วงศ์มาศา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ (International Lead and Zinc Study Group: ILZSG) ซึ่งไทยเป็นสมาชิก ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2548
BIG CLEANING DAY
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 48 สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 (สรข.3) โดยนายวรกุล แก้วยานะ ผอ.สรข.3 ร่วมกับคณะข้าราชการและลูกจ้างใน สนง. ร่วมทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดียิ่งขึ้นในหมู่คณะ และทำให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งจะนำแนวทางนี้ไปจัดทำที่ สนง. ประมาณในเดือนพฤศจิกายน 2548 ต่อไป
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่