Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
สุขสันต์ครอบครัวเดียวกันวันสงกรานต์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดกิจกรรม "สุขสันต์ครอบครัวเดียวกันวันสงกรานต์" เพื่อสืบสานประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรใน กพร. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การอบรมเพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์
.......กพร. ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและฝึกอบรม เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ กพร. ชั้น 1
การบรรยายพิเศษด้านโลจิสติกส์ครั้งที่ 5
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดการบรรยายพิเศษด้านโลจิสติกส์ครั้งที่ 5 หัวข้อ "ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ : อนาคต และโอกาสด้านการพัฒนาเศรษฐกิจไทย" เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 1
พิธีมอบรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2551
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2551(EIA Monitoring Awards 2008) โดยมีสถานประกอบการเหมืองแร่ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทเหมืองแร่ จำนวน 10 ราย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ซักซ้อมความเข้าใจ
.............นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของ สรข." สำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของ สรข. (สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหน่วยงานในส่วนกาง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 กพร.
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3
..............กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 โดยให้ข้าราชการผู้สำเร็จการศึกษา ฝึกอบรมต่างประเทศ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ กพร. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กพร.
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่