Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
กพร. มอบรางวัล อปท. ดีเด่นประจำปี 2549
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2550 จำนวน 18 แห่ง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัล วันที่ 4 กันยายน 2550 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
FTA กับธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทย : การเผชิญหน้าอย่างชาญฉลาด
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดสัมมนาหัวข้อ "FTA กับธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทย : การเผชิญหน้าอย่างชาญฉลาด" เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบข้อตกลงการเปิดเสรี (FTA) ในบทบาทการลงทุนที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์
กพร. หนุนพัฒนาโลจิสติกส์ผ่าวิกฤตอุตสาหกรรมไทย
นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนา พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "โลจิสติกส์ผ่าวิกฤตอุตสาหกรรมไทย" จัดโดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ที่ได้รับการยอมรับและกว้างขวางในวงการโลจิสติกส์ เพื่อร่วมกันพัฒนาโลจิสติกส์ของไทยให้มีความก้าวหน้าสู่ระดับโลกโดยเร็ว และยั่งยืนต่อไป
เหมืองแร่ดูแลสิ่งแวดล้อม และประโยชน์สุขของชุมชน
.............นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "พัฒนาเหมืองแร่ ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมประโยชน์สุขของชุมชน" เพื่อเสริมสร้างคามรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเหมืองแร และการทำเหมืองแร่โดยอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
พัฒนาเครือข่ายเพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากร
..............นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ (ซ้าย) รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนายวันชัย อุดมสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา "โครงการพัฒนาเครือข่ายเพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์ (Eco-Town)" พื้นที่จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์กีฬาและกิจกรรมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
กพร. ปรับ สร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร
.............นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปรับ สร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร” เพื่อสร้างความรู้ ความใจแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสามารถนำแนวคิดประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่