Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบริหารการเปลี่ยนแปลง : กุญแจสู่ความสำเร็จ" เมื่อวันที่ 23 และ วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทหน้าที่การเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัสดุ" เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
พัฒนาและยกระดับสถานประกอบการอุตฯ แร่สู่ความเป็นเลิศ
.............นายมณฑป วัลยะเพ็ชร รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาหลักสูตร "การพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่สู่ความเป็นเลิศ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกอบการด้านอุตสาหกรรมแร่ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 (สงขลา) วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมจัดกิจกรรมบนเวทีในงาน "อุตสาหกรรมพบประชาชน" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 ณ บริเวณกระทรวงอุตสาหกรรม
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมประชุมสมัย Spring Meeting ของกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ (International Lead and Zinc Study Group : ILZSG) ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส และประชุมหารือกับผู้บริหารบริษัท Amalgamated Metal Corporation PLC ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2551
อุตสาหกรรมพบประชาชน"ครั้งที่ 1
นายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเปิดงานโครงการ "อุตสาหกรรมพบประชาชน"ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2551 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่