Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549 นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และคณะผู้บริหาร ร่วมหารือกับเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ และคณะ เรื่องอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่
..............กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน จัดฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่" ประจำปีงบประมาณ 2549 จำนวน 5 ครั้ง โดยแบ่งเป็นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ครั้ง และจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2549 มีผู้ประกอบการเข้าฝึกอบรม จำนวน 250 คน และมีผู้ผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตเป็น "ผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่" จำนวน 178 คน
นางสุมลมาลย์ กัลยาศิริ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง การสร้างความเชื่อมโยงลอจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคใต้ ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “การสร้างความเชื่อมโยงโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคเหนือ” ซึ่งจัดโดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซึ่งการสัมมนาได้รับความสนใจจาก ผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 170 คน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนวิว จังหวัดเชียงใหม่
สรข. 2 จัดโครงการแร่ไทย สานสายใยครอบครัว พาไปทัวร์โรงไฟฟ้ากระบี่
นายธรรมศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 พร้อมด้วยครอบครัวข้าราชการ พนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ "แร่ไทย สานสายใยครอบครัว เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อ้นดีในครอบครัว โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากระบี่ ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น สระมรกต และน้ำตกร้อน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2549
โครงการวันอาทิตย์วันครอบครัวทัวร์อุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา ได้จัดโครงการ "วันอาทิตย์วันครอบครัวทัวร์อุตสาหกรรม" เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่