Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
ครบรอบ 6 ปี แห่งการสถาปนา กพร.
.............นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมพิธีทางศาสนา และพิธีบวงสรวงองค์พระนารายณ์และพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี แห่งการสถาปนา กพร. (5 ตุลาคม 2551) ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยใช้หลัก PMQA
..........กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ " แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยใช้หลัก PMQA" เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2551 ณ จังหวัดเพชรบุรี
โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบแผนผังโครงการทำเหมืองแร่" ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
.......กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดการสัมมนาวิศวกรควบคุมเหมืองแร่และผู้ประกอบการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบแผนผังโครงการทำเหมือ งแร่ รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ กพร.
โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบแผนผังโครงการทำเหมืองแร่" ณ จังหวัดเชียงใหม่
.......กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดการสัมมนาวิศวกรควบคุมเหมืองแร่และผู้ประกอบการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
กพร.อบรมเทคนิคการเป็นผู้ประกาศหรือพิธีกรที่ดี
..............กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักบริหารกลาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการเป็นผู้ประกาศหรือพิธีกรที่ดี" โดยได้รับเกียรติจาก คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย ผู้ประกาศข่าวจากไทยพีบีเอส ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2551 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพฯ
กพร.ส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่
.............นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศมาดากัสการ์และแทนซาเนีย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่