Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
บรรยายพิเศษ HR-Scorecard

.. .. .. .. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักบริหารกลาง จัดการบรรยายพิเศษ "HR-Scorecard" ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กพร. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ

.. .. .. .. ไฟล์งาน HR Scorecard ตัวชี้วัดการจัดการทุนมนุษย์ ในรูปแบบของ PowerPoint โปรดคลิกในรายละเอียด
อวยพรปีใหม่

.. .. .. .. นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ และนายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และคณะ ตรวจเยี่ยมการทำงานของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี พร้อมทั้งตรวจความคืบหน้าของเหมืองทองคำ บ.ทุ่งคำ จก และตรวจเยี่ยมการทำนาเกลือสินเธาว์ ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2549
กพร. จัดอบรมพัฒนาส่งเสริมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองนิเวศเศรษฐกิจ

.. .. .. .. ..นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองนิเวศเศรษฐกิจ" ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549
กพร. จัดสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ใน สปป.ลาว และกัมพูชา

.. .. .. .. ..นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา" ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมกับสถานบริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549 ณ ห้องประชุม กพร. กรุงเทพฯ
สรข. 3 จัดประชุมแนวทางบริหารจัดการการปฏิบัติงาน สรข.

นายสมชาย เอกธรรมสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 (เชียงใหม่) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการการปฏิบัติงานสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1-3” เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2549 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่