Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
การเสริมสร้างความเข้าใจบทบาทภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายแร่
...........กพร.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างความเข้าใจบทบาทภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายแร่ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในด้านการดำเนินงานอนุญาตของสำนักอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นไปในทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม กพร.ชั้น 1
พิธีเปิดโครงการ "เสริมสร้างสุขภาพ อก."
........นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เสริมสร้างสุขภาพ อก." และการแข่งขันกีฬาสีภายใน อก. เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สวัสดีปีใหม่
.............นายเสน่ห์ นิยมไทย และนายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เป็นตัวแทนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ กพร. มอบกระเช้าดอกไม้สวัสดีปีใหม่ท่านอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551
กพร. ร่วมประชุมเจรจาธุรกิจการนำยิปซัมสังเคราะห์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะไปใช้ประโยชน์ และตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเหมืองแร่ดีบุก
.............นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) และคณะผู้บริหารของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมประชุมเจรจาธุรกิจการนำยิปซัมสังเคราะห์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะไปใช้ประโยชน์ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเหมืองแร่ดีบุกของ บริษัท STC Management จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ สรข. 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2551
พิธีเปิดโครงการ ฟื้นฟูสภาพเหมืองอย่างยั่งยืน คืนป่า สร้างแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร สู่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช
..............นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการฟื้นฟูสภาพเหมืองอย่างยั่งยืน คืนป่า สร้างแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร สู่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช" เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ณ บริเวณแปลงฟื้นฟูเหมืองบางหมาก ในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกระบี่ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ประชุมชี้แจง "พ.ร.บ.ใหม่ : อะไรที่ปรับและเปลี่ยน"
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดการประชุมชี้แจงเรื่อง "พ.ร.บ.ใหม่ : อะไรที่ปรับและเปลี่ยน" เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจให้ข้าราชการได้รับทราบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบตำแหน่งและค่าตอบแทน
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่