Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
ต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 2
.....นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ต้นกล้าอาชีพ หลักสูตร "การจัดการโลจิสตกส์และโซ่อุปทานเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าของภาคอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552
บรรยายพิเศษ "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์"
........สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดบรรยายพิเศษด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์" เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
บรรยายและฝึกปฏิบัติ "พลังลมปราณ"
........กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีกิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติ "พลังลมปราณ" สำหรับเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และผู้สนใจ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสัมคมโดยคณะทำงาน CSR-DPIM
         คณะทำงาน CSR-DPIM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่1 ขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม กพร.ชั้น 2 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มาบรรยายและร่วมกำหนดแผนการดำเนินงานกับคณะทำงานฯ โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านอธิบดีวิฑูรย์ สิมะโชคดี เข้าร่วมสัมมนาและฟังการบรรยาย
"ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ (Modern Vipassana)"
........กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีกิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติ "ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ (Modern Vipassana)" สำหรับเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และผู้สนใจ เมื่อวันที่ 19 และ 21 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
บรรยายพิเศษ "การประยุกต์ใช้เครื่องมือพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์"
........สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดบรรยายพิเศษด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้เครื่องมือพัฒนา และยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์" เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่