Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
DPIM : Green Mining Exhibition 2009 "เหมืองแร่ไทย ก้าวไกล ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
.........นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการ DPIM : Green Mining Exhibition 2009 "เหมืองแร่ไทย ก้าวไกล ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ดูงานด้านโลจิสติกส์
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นำคณะเจ้าหน้าที่ของ กพร. และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานดานโลจิสติกส์ ณ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการ สรข. 3 (ภาคเหนือ)
..........นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 (ภาคเหนือ) (สรข. 3) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่
บรรยายพิเศษครั้งที่ 1 หัวข้อ "แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์กระทรวงอุตสาหกรรม"
........ นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์กระทรวงอุตสาห กรรม " เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 1 กพร
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการและคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2553
.............กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการและคำรับรองปฏิบัติราชการปี 2553" เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม กพร. ชั้น 1 และ ชั้น 2
โครงการ กพร. : กรมพร้อมรุกสู่ความเป็นเลิศ
.........นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญของ กพร. และเปิดตัวโครงการ "กพร. : กรมพร้อมรุกสู่ความเป็นเลิศ" เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม กพร. ชั้น 1
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่