Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา "โครงการออกแบบทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่และแต่งแร่ตะกั่ว อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี" ครั้งที่ 2 ณ ห้องอยุธยา โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2547 นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นำข้าราชการบวงสรวงองค์พระนารายณ์ และพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการสถาปนา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยนายปณิธาน จินดาภู ผู้อำนวยการสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน เป็นประธานส่งมอบโครงการแก้ไขปัญหาการทำเกลือสินเธาว์ ที่บ้านหนองแวง ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ให้กับนายวิทย์ ลิมานนท์วราไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้อยู่ในความดูแลของจังหวัดมหาสารคามต่อไป เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 ณ บริเวณที่ตั้งโครงการบ้านหนองแวง ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน OTOP-SME-BOI : Made in Thailand งานที่แสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ SME และสินค้า OTOP ที่เชื่อมโยงสู่การค้า และการลงทุน จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายน 2547 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการทำเหมืองแร่ การจัดการด้านความปลอดภัย และการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม” สำหรับผู้ประกอบการเหมืองแร่ เหมืองหิน และโรงโม่หินในเขตจังหวัดภาคกลาง และภาคตะวันออก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งจัดโดยกลุ่มวิศวกรรมและความปลอดภัย สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2547 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จ.สระบุรี
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่" ณ ห้องประชุม กพร. พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และการประสานระหว่างหน่วยงาน"
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่