Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
อพร. ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการชั้นดีในจังหวัดสระบุรี
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) และคณะผู้บริหารของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสถานประกอบการชั้นดีของ กพร. ประจำปี 2551 ในจังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2551
รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2552
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2552 และนายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ร่วมสัมภาษณ์สดเรื่อง "รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2552" ในรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ดำเนินรายการโดยคุณวิศาล ดิลกวณิช และคุณสุนทรี อรรถสุข เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2552 ซึ่งเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2552 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
..........ผู้บริหารและพนักงานของ กพร. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม
จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน อุตสาหกรรมรวมพลัง สร้างสรรค์ กีฬาสามัคคี"
..........นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมพิธีรับมอบธงสัญลักษณ์ โครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน อุตสาหกรรมรวมพลัง สร้างสรรค์ กีฬาสามัคคี" เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม
ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ย
..........กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย
ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
กพร. และ กฟผ. ลงนามความร่วมมือพัฒนาการใช้ประโยชน์ยิปซัมสังเคราะห์
.............นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนายสมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อหาแนวทางส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ยิปซัมสังเคราะห์ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการดีซัลเฟอร์ไรเซชั่นของควันก๊าซจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักผู้ว่า (ท.100) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่