Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
ประชุม ครั้งที่ 2 โครงการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่
......กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมครั้งที่ 2 โครงการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ (Environmental Audit) เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย จังหวัดสุพรรณบุรี
Logistic Showcase ครั้งที่ 11
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดการสัมมนา Logistic Showcase ครั้งที่ 11 เรื่อง Trade Logistics เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สร้างความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง
.............นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง สู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน" จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 4 ภูเก็ต กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง (กพร.) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
มอบเกียรติบัตรเหมืองแร่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
.............นายปณิธาน จินดาภู รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสัมคม ปี 2553 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สกัดทองคำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การแยกสกัดโลหะทองคำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอกนิกส์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและการปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ อาคารกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
นายปณิธาน จินดาภู รองอธิบดี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสร้างเครื่อข่าย Go Together Win-Win Collaboration ดำเนินงานโดย สำนักโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่