Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
เพิ่มบทบาทอุตสาหกรรมพื้นฐานด้วยการใช้อุตสาหกรรมพื้นฐานเป็นดัชนีชี้วัด
........นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดการสัมมนาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางในการเพิ่มบทบาทอุตสาหกรรมพื้นฐานต่อภาคการผลิตของประเทศ เรื่อง "เพิ่มบทบาทอุตสาหกรรมพื้นฐานด้วยการใช้อุตสาหกรรมพื้นฐานเป็นดัชนีชี้วัด" เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม กพร. ชั้น 1
การประชุมรัฐมนตรีด้านแร่ธาตุของอาเซียน ครั้งที่ 2
.........นายมณฑป วัลยะเพ็ชร รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านแร่ธาตุของอาเซียน ครั้งที่ 2 (The Second ASEAN Ministerial Meeting on Minerals: 2nd AMMin) ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2551 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
การพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
...........กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จัดสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม" พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น
" เซรามิกก้าวใหม่ใช้วัสดุเหลือทิ้ง"
.....กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนางานวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก เรื่อง " เซรามิกก้าวใหม่ใช้วัสดุเหลือทิ้ง" เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2551
รพร.มณฑป ร่วมประชุมกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร (ที่ 1 จากขวา) รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (รพร.) พร้อมคณะผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 53 ของกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ (International Lead and Zinc Study Group : ILZSG) ระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2551 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
อพร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประชุมร่วมกับผู้บริหาร กพร.
.............นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) ประชุมร่วมกับผู้บริหาร กพร. เพื่อรับฟังสรุปภาพร่วมการดำเนินงานของกรมฯ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่คนใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กพร. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่