Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
ผลของ FTA ไทย-จีนต่อธุรกิจเหมืองแร่ฯ
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา "ผลของ FTA ไทย-จีนต่อธุรกิจเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย : โอกาสและความท้าทาย" เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
กลยุทธ์ในการยกระดับสถานประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน
..............นายมณฑป วัลยะเพ็ชร รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กลยุทธ์ในการยกระดับสถานประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน" เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเหมืองแร่ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมคาทีน่า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการทำเหมืองแร่ในประเทศลุ่มน้ำโขง
............นายมณฑป วัลยะเพ็ชร รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการทำเหมืองแร่ในประเทศลุ่มน้ำโขง" ซึ่งจัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล จังหวัดอุดรธานี
ทางรอดของอุตสาหกรรมพื้นฐานในวิกฤตพลังงาน
.............นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นและการเหมืองแร่
เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง"ทางรอดของอุตสาหกรรมพื้นฐานในวิกฤตพลังงาน" เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ปัญหาเศษเหล็กเรื่องไม่เล็กของอุตสาหกรรมไทย
.............นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง "ปัญหาเศษเหล็กเรื่องไม่เล็กของอุตสาหกรรมไทย" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานวัตถุดิบเศษเหล็ก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เศรษฐกิจคับขัน...โลจิสติกส์อุตสาหกรรมช่วยได้อย่างไร
.............นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาระดมความเห็นเรื่อง "เศรษฐกิจคับขัน...โลจิสติกส์อุตสาหกรรมช่วยได้อย่างไร" เพื่อระดมความเห็น แลกเปลี่ยน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับเป็นข้อมูลในการจัดทำแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่