Thai English
ข่าวคราวน่าสนใจ.....
ตรวจเยี่ยมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
........นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปงานของ กพร. พร้อมทั้งให้โอวาทและนโยบายในการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร กพร. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการครบเครื่องเรื่องธุรกิจ ช่วง "พบสภาอุตสาหกรรมฯ" เพื่อประชาสัมพันธ์งานสัมมนา "การสร้างเสริมความรู้ CDM สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานในประเทศไทย" ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ก.พ. 2553 เวลา 8.00-16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ สำหรับการบันทึกเทปโทรทัศน์นี้ จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องเถ้าแก่ แลทาง www.taokaetv.com ในวันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 2553 เวลา 21.00-22.00 น.
วิกฤตก่อสร้างและทิศทางปี 2010 : ทางอยู่รอดของผู้รับเหมา
............นายเสน่ห์ นิยมไทย
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "วิกฤตก่อสร้างและทิศทางปี 2010 : ทางอยู่รอดของผู้รับเหมา" เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การตรวจสอบแร่ทางฟิสิกส์
..........กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักบริหารกลาง สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ (สรข.3) และสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การตรวจสอบแร่ทางฟิสิกส์" ระหว่างวันที่18-29 มกราคม 2553 ณ สรข. 3 เชียงใหม่ โดยมีการศึกษาดูงานภาคสนามเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง เหมืองดอยโง้ม และ เหมืองลองแบไรต์ จ.แพร่ และ เหมืองทังสเตน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ปฏิรูปวิธีคิด วิธีทำงานด้วย "วัฒนธรรมอาสา ASSA"
..............ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปวิธีคิด วิธีทำงานด้วย "วัฒนธรรมอาสา ASSA" ให้แก่เจ้าหน้าที่ในกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
"มาตรฐานเศษเหล็ก เพื่อความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมไทย"
...........นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ "มาตรฐานเศษเหล็ก เพื่อความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมไทย" ซึ่งจัดโดยสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม กพร. ชั้น 1
[หน้าแรก]  [ย้อนกลับ [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]
กระโดดไปหน้า..  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย: กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร.0-2202-3565, 0-2202-3567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่